Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen is het bijzonder vanzelfsprekend. En vormt het al jaren een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het uit zich niet alleen in goed werkgeverschap en een langdurige samenwerking met vaste partners. Het uit zich ook in een blik die verder reikt dan de eigen onderneming. Waarbij we grenzen verleggen en durven te investeren in projecten die dat verdienen.

Lokaal en regionaal

Betrokken zijn we onder meer bij lokale en regionale stichtingen en verenigingen. Initiatieven die in het hart van de samenleving staan en daarin een belangrijke rol vervullen. Naast vormen van sponsoring stellen we onze eigen onderneming beschikbaar voor de toekomst. Jongeren die willen excelleren in hun vak. En zich klaarstomen voor ‘later’. Zo werken we in samenwerking met Fundeon aan leerlingbouwplaatsen in de provincie Flevoland. Een initiatief om jongeren onder leiding van leermeesters op te leiden binnen de bouw.

Internationale betrokkenheid

MVO gaat bij Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen ook verder dan onze eigen landsgrenzen. In Bangladesh hebben we het afgelopen jaar meegewerkt aan een onderzoeksproject. We hebben een bijdrage geleverd in de zoektocht naar duurzamere bouwmaterialen voor betaalbare huisvesting. In Burkina Faso dragen we ons steentje bij in de vorm van microkredieten voor kansarme groepen. In samenwerking met Woord en Daad en partnerorganisatie ACFIME helpen we mensen daar aan een lening om te kunnen sparen en een beter leven op te bouwen. Samen bouwen we aan een bijzondere toekomst.

Wij zijn aangesloten bij

   
     
bouwendnederland  woningborg NVB logo